Inspekcija (sigurnosnih ventila, manometara, tlakomjera za gume, agregata)