Servisiramo opremu na spremnicima (sigurnosnu i zapornu), anti korozivna zaštita (bojanje), mehanička oštećenja i popravak kvarova.