Za razliku od velike većine akreditiranih laboratorija mi koristimo poseban softver i digitalne pretvornike tlaka, radi provođenja inspekcija. Možemo obaviti preglede na ventilima i manometrima za gotovo sve vrste medija, ne samo za plin.

Pregledi se mogu obaviti u našim prostorijama, ali i na lokaciji kod klijenta obzirom da posjedujemo i mobilnu radionicu.

Inspekcijsko tijelo vrste C prema normi HRN EN ISO/IEC 17020

Područje akreditacije:

  • Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
  • Inspekcija agregata za istakanje goriva
  • Inspekcija mjerila tlaka
  • Inspekcija tlakomjera za gume

Povijest akreditacije:

  • Godine 2014. postajemo akreditirano tijelo vrste C prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za područje inspekcije sigurnosnih ventila, opreme pod tlakom i mjerila protoka za ukapljeni naftni plin ( agregata za istakanje goriva).
  • Područje rada proširili smo godine 2018. akreditacijom za inspekciju mehaničkih mjerila tlaka.
  • Tlakomjeri za gume uvršteni su u akreditaciju godine 2020.

Suvremena oprema , stručnost i profesionalnost osoblja jamstvo su kvalitete.

Svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu naših kupaca stoga nastojimo u potpunosti razumjeti sadašnje i buduće potrebe kupaca, te drugih zainteresiranih strana.

 

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).
Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

1. mjerenja u prometu robe i usluga
2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.
Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.
Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

ŞTS Plin d.o.o. provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »15«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.

 

Odjel inspekcije svojim kupcima omogućuje da prigovor na rad ili rezultate inspekcije upute pisanim putem.

PRIGOVOR KUPCA NA RAD ODJELA INSPEKCIJE