• Ovlašteni smo od MUP-a Sektora za eksplozivne atmosfere za poslove instaliranja i održavanja električnih instalacija
  • Nudimo uslugu pripreme električnih uređaja za periodičke preglede i izradu dokumentacije za inspekcijski nadzor.